Innhold i samlingene
samlingene inkluderer følgende temaer:
 
 • Vinsmakinger
 • Ølsmakinger
 • Brennevinssmakinger
 • Hetvin og musserende
 • Kaffekurs
 • Sommelierferdigheter
 • Mat- og vinsmakinger
 • Ekskursjon brennevin, vin, cider og øl

* Studenter med betydelig erfaring innen vinsmaking, eller som gjennomfører egentrening tilsvarende vinsmakingssamlingene, kan søke fritak fra en vinsmakingssamling.

Velg fremdrift og dine foretrukne samlingsdager!
Studiet kan gjennomføres med full fremdrift i ½ år, eller med halv fremdrift i 1 år.

Dersom du tar studiet på ½ år, er du med på 3 samlinger à 4 dager, dvs lørdag+søndag+mandag+tirsdag.

Dersom du tar studiet på 1 år, er du med på 6 samlinger à 2 dager. Du kan da velge mellom:
 • Samlinger på lørdager + søndager
  eller
 • Samlinger på mandager + tirsdager

Hver samling er avsluttende innenfor sitt delemne, og du kan derfor starte studiet når som helst i årssyklusen.

Teoriundervisning på nett
I periodene mellom samlingene gjennomgår du studiets nett-forelesninger. Forelesningene er basert på web-tv med interaktive øvingsoppgaver i bakkant av hver forelesning. Dette guider deg gjennom hele studiets pensumlitteratur. Forelesningene blir gjort tilgjengelig for deg via Beverage Academys studentnett. Du kan ta dem når det passer for deg, og repetere forelesningene så mye du vil.

Offentlig godkjenning
Utdanningen er godkjent av NOKUT (Myndighetenes tilsynsorgan for fagskoler og høgskoler). Dette sikrer at vår fagutdanning oppfyller nasjonale kvalitetsstandarder.

Studiefinansiering
Utdanningen er godkjent for stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning.

Innhold i studiet
Fagoversikt 

Prosjektoppgave
I løpet av studiet skal du skrive en prosjektoppgave. Oppgaven gir deg en faglig fordypning i et selvvalgt tema innenfor studiets pensum. Oppgaven løses individuelt, og har et omfang tilsvarende 3 ukers studieinnsats.


Alle som består vår Sommelierutdanning vil motta vår spesielle vinkelnernål i 925 sterling sølv med gullforgylt blad, laget av en av Frankrikes dyktigste smykkedesignere.

Vurderingskriterier og karakterskala
Bestått Fagutdanning forutsetter bestått teoretisk og praktisk eksamen samt godkjent prosjektoppgave.

Oppmelding til eksamen forutsetter deltakelse i minimum 85% av undervisningen. Deltakelse regnes ut fra gjennomførte nettstudier og samlinger.

Ved sommelierutdanningen benytter Beverage Academy karakterskala A til E for bestått (der A er høyeste og E er laveste karakter) og F for ikke bestått.

Studieavgift
Studieavgiften forfaller ved studiestart, dvs datoen du velger å starte studiet. Dersom du søker finansiering i lånekassen, forfaller halve studieavgiften ved studiestart, og resten 30 dager senere. Du må være forberedt på at utbetalingene fra lånekassen fordeles utover hele studieåret, og du må derfor skaffe en mellomfinansiering til innbetalingen ved studiestart.

Studieavgiften inkluderer e-læringskurs, deltakelse på samlinger og eksamensavgift. Studenten må påregne kostnader til vin for egentrening (ca 2400 kroner fordelt utover hele studietiden) og lærebøker (ca kr 1000) samt reise og opphold i Oslo i forbindelse med samlingene.