Bestått utdanning

Ved å bestå praktisk og teoretisk eksamen blir du godkjent Ølkelner fra Beverage Academy, og oppnår ølkelnernål og medlemskap i Norsk Ølkelnerforening.

Karakterskala
Beverage Academys ølkelnerutdanning benytter karakterskala som ved fagprøver: Bestått Meget Godt, Bestått og Ikke bestått.

Pensum
  • Garrett Oliver: The Brewmaster’s Table (hele boka)
  • Michael Jackson m.fl.: Eyewitness Companions Beer (side 1-65)
  • John J. Palmer: How to Brew (side 37-72 +119-131)

Studieavgift
Studieavgiften forfaller ved oppstart av nettdelen av studiet. Dersom du melder deg på i god tid, betaler du et depositum ved påmelding for å reservere studieplassen.

Studieavgiften inkluderer nettstudier, deltakelse på 2 samlinger, øl- og matprøvninger, bryggedag, eksamensavgift og ølkelnernål. Studenten må påregne noe kostnader til bøker (maks 1000 kr), øl for hjemmesmakinger (maks 1000 kr), samt reise, kost og eventuell losji i forbindelse med samlingene i Oslo.