Studiestart: Januar 2024
Opptakskrav: Ingen
Studieavgift: Kr 19.900,-
Søknad: Til søknadsskjema

Samlinger
  • Samling 1: 12.-13. februar
  • Samling 2: 6.-7. mai

Samlingene inneholder ekskursjoner, sensorisk og praktisk trening og en skriftlig eksamen til slutt.

Lærere:
Marit Lynes


 
Marit Lynes er daglig leder i Norsk Kaffeinformasjon. Hun har bred erfaring gjennom mer enn 15 år i kaffefaget – som produktsjef, kaffebrenner og informasjonssjef, og nå i førersetet for Norsk Kaffeinformasjon.

 
Bjørn Grydeland


 
Bjørn Grydeland er kommunikasjonssjef i Norsk Kaffeinformasjon. Bjørn er utdannet lærer, men har bakgrunn både fra tekniske utviklingsmiljøer og kommunikasjonsbransjen. Han har formidling som sin hovedgeskjeft, står bak magasinet KAFFE og nettsidene til Norsk Kaffeinformasjon. Bjørn har også ansvaret for prosjekter rettet mot kontor- og restaurantbransjen for å heve både kunnskapen og nivået på kaffeløsningene.

 
Ole Sønstebø


 
Ole Sønstebø har ansvaret for European Coffee Brewing Centre, som tester og godkjenner kaffetilberedningsutstyr. Ole har arbeidet i Norsk Kaffeinformasjon i 10 år, og har i tillegg til teknisk kompetanse, også lang erfaring med kaffefaglige spørsmål, blant annet som leder av fagutvalget i Norsk Kaffeinformasjon og som dommer ved en rekke konkurranser.