Eksamen og karakterskala

Du skal bestå en skriftlig og muntlig eksamen. Beverage Academys kaffeutdanning benytter karakterskala bestått og Ikke bestått.

Pensum
  • James Hoffmann: Kaffeboka - Fra bønne til kopp
  • Anette Molvær: Kaffe
  • Wechselberger/Hierl: The Ultimate Coffee Book
  • Norsk Kaffeinformasjon: Den lille kaffeboken

Studieavgift
Studieavgiften forfaller ved oppstart av nettdelen av studiet. Dersom du melder deg på i god tid, betaler du et depositum ved påmelding for å reservere studieplassen.

Studieavgiften inkluderer nettstudier, deltakelse på 2 samlinger inkl. kaffeprøvninger, brenneridag, baristakurs, eksamensavgift og Coffee Sommelier Pin. Studenten må påregne noe kostnader til bøker, samt reise, kost og eventuell losji i forbindelse med samlingene i Oslo.