Eksamen og karakterskala

Du skal bestå en skriftlig og muntlig eksamen. Beverage Academys kaffeutdanning benytter karakterskala bestått og Ikke bestått.

Pensum

Studieavgift
Studieavgiften forfaller ved oppstart av nettdelen av studiet. Dersom du melder deg på i god tid, betaler du et depositum ved påmelding for å reservere studieplassen.

Studieavgiften inkluderer nettstudier, deltakelse på 2 samlinger inkl. kaffeprøvninger, brenneridag, baristakurs, eksamensavgift og Coffee Sommelier Pin. Studenten må påregne noe kostnader til bøker, samt reise, kost og eventuell losji i forbindelse med samlingene i Oslo.