Godkjenninger
Offentlig godkjenning:
Beverage Academys sommelierutdanning er godkjent av NOKUT, og gir dermed 30 studiepoeng.
 
Lånekassen:
Beverage Academys sommelierutdanning er godkjent for finansiering i Statens lånekasse for utdanning.
 
Norsk Vinkelnerforening:
Vår sommelierutdanning kvalifiserer for medlemskap i Norsk Vinkelnerforening.
 
Norsk Ølkelnerforening:
Vår ølkelnerutdanning kvalifiserer for medlemskap i Norsk Ølkelnerforening.