Beverage Academy er Norges eneste offentlig godkjente fagskole for drikkevarer, og vårt utdanningstilbud oppfyller dermed nasjonale kvalitetsstandarder. Som en ledende tilbyder av vin-, øl-, brennevins- og kaffekunnskap benytter vi dyktige faglærere, og våre fagplaner er kvalitetssikret av utvalgte ressurspersoner fra bransjen.

Beverage Academy ble grunnlagt i 2008 under navnet Vinakademiet AS. Da skolen i 2010 oppnådde fagskolegodkjenning, ble skolens navn Norsk Vinfagskole. I 2012 åpnet Norsk Vinfagskoles Ølkelner-utdanning. Etter at studietilbudet i 2015 ble ytterligere utvidet med utdanninger innen brennevin og kaffe, er vi blitt en helhetlig fagskole innen drikkevarer – Beverage Academy.

Web-TV og samlinger
Våre utdanningstilbud gjennomføres som nettstudier med forelesninger på web-tv og interaktive oppgaver, samt samlinger ved Beverage Academy i Oslo. Denne kombinasjonen av læreformer er optimal for deg som ønsker å jobbe grundig med studiene dine, samtidig som du har fleksibilitet til å gjennomføre studiene ved siden av jobb.

Sommelierutdanningen
(Fagutdanning – Vin og Brennevin)

Fagutdanningen omfatter en grundig teoretisk og praktisk opplæring innen vinfaget, men gir også grunnkunnskaper om brennevin, øl og kaffe. Dette er en bransjeutdanning for deg som skal jobbe innenfor servering, import, salg eller produksjon, av drikkevarer.

Denne utdanningen er en offentlig godkjent halvårsenhet (30 studiepoeng), og dermed godkjent for finansiering i Statens lånekasse for utdanning.

Bestått Fagutdanning – Vin og Brennevin gir vinkelnernål og medlemskap i Norsk Vinkelnerforening.

Ølkelnerutdanning
Beverage Academy tilbyr ølkelnerutdanning, som gir en grundig teoretisk og praktisk opplæring i ølfaget, og er meget godt egnet for deg som skal jobbe i pub, bar eller i en restaurant som satser på et skikkelig ølkart!

Brennevin Sommelier
Beverage Academy har lenge ønsket å gi et faglig tilbud til profesjonelle innenfor brennevin. Vi har derfor utformet en utdanning som gir en dypere teoretisk forståelse i destillering og produksjon av alle typer brennevin, samt en grundig sensorisk trening. Utdanningen vil være godt egnet for alle som skal arbeide med brennevin innenfor bar og restaurant, import, salg og produksjon.

Coffee Sommelier inkl. Barista
Som den eneste fagskolen i Norge tilbyr Beverage Academy i samarbeid med Norsk Kaffeinformasjon en egen kaffeutdanning. Utdanningen gir ikke bare en praktisk innføring i baristafaget og alle vesentlige tilberedingsmetoder, men også trening i cupping (smaksmetodikk) og besøk på brennerier, samt en grundig teoridel som gir deg en solid varefaglig forståelse. Utdanningen er meget godt egnet for alle som skal arbeide med kaffe i alt fra kaffebarer og restauranter til kaffebrennerier og produsenter.

Beverage Diploma
For deg som ønsker en komplett drikkevarefaglig kompetanse kan Beverage Academy tilby en utdanning som kombinerer alle de 4 utdanningene ovenfor.
 
I en og samme utdaning blir du:
  • Sommelier
  • Ølkelner / Beer Sommelier
  • Coffee Sommelier / Barista
  • Brennevin Sommelier

Med solide kunnskaper innen vin, øl, brennevin og kaffe vil ingen sette spørsmålstegn ved din faglighet innenfor drikkevarer. Du blir en stor ressurs for din arbeidsgiver, enten dette i pub, bar eller restaurant, eller innenfor import, salg eller produksjon.

Fordelen med å ta disse utdanningene under ett er mange. Du vil spare tid og reisekostnader ved at du i hver utdanning fritas for temaer som tas grundigere i de andre utdanningene. Dvs at i Sommelierutdanningen kan du be om fritak fra temaene øl, brennevin og kaffe, og kan dermed konsentrere deg om vin frem mot eksamen.

Ved å ta alle 4 utdanningene under ett får du også en reduksjon på 10 000 kr i studieavgift sammenlignet med å ta utdanningene hver for seg.