Fagoversikt
Fagutdanning – Vin og Brennevin (Sommelier)

Utdrag med forbehold om endringer:

Del 1 – Introduksjon Del 2 – Vin

Del 3 – Verdens viner
Alle vinproduserende land av betydning, med underliggende regioner, vil bli behandlet.

Gjennomgående temaer:

Del 4 – Brennevin og øl
Øl:
Ølproduksjon, øltyper, ølservering, øl og mat.

Brennevin:
Følgende brennevinstyper vil bli behandlet:

Gjennomgående temaer:

Det vil bli gjennomført bedriftsbesøk i løpet av studiet

Del 5 – Bransje og jobb
Følgende yrker/roller og kompetanse-områder vil bli behandlet:

Del 6 – Prosjektoppgave
Studiet omfatter en selvvalgt, bransjerelatert prosjektoppgave innen hovedområdene servering eller import/salg/produksjon. Oppgaven løses individuelt. Studentene kan velge å gjennomføre oppgaven i grupper av inntil 3 studenter. Prosjektoppgavens tema forhåndsgodkjennes av skolen. Oppgaven har et omfang tilsvarende 3 ukers studieinnsats.

 
Karakterskala og vurderingskriterier

Bestått Fagutdanning forutsetter bestått teoretisk og praktisk eksamen samt godkjent prosjektoppgave.

Oppmelding til eksamen forutsetter deltakelse i minimum 85% av undervisningen. Deltakelse regnes ut fra gjennomførte nettstudier og samlinger.

Beverage Academy benytter karakterskala fra A til E for bestått (der A er høyeste og E er laveste karakter) og F for ikke bestått.

A – Fremragende: En prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært høyt kunnskapsnivå, svært god vurderingsevne og en høy grad av selvstendighet og kritisk tilnærming til fagstoffet.
B – Meget god: Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet i behandlingen av fagstoffet.
C – God: En jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne om de viktigste områdene og elementene i fagfeltet.
D – Nokså god: En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
E – Tilstrekkelig: Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
F – Ikke bestått: Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten mangler kunnskap om/forståelse av sentrale sider ved eksamensstoffet.