Utdanningen gir deg kompetanse i følgende temaer:

Samlinger
Samlingene gir deg grundig og systematisk sensorisk trening etter brennevinstype, produksjonsland/-område og -stil.

Undervisning på nett
Teoriundervisningen foregår som forelesninger via web-tv med interaktive øvingsoppgaver etter hver forelesning. Dermed kan du tilpasse en stor del av studiet etter din egen timeplan, og repetere forelesningene ved behov.

Skjenkeprøve
Du vil i løpet av utdanningen få undervist det som trengs for å bestå den offentlige kunnskapsprøven om alkoholloven, slik at du kan ha ansvar på skjenkesteder.

Faglig råd
Utdanningen er utviklet sammen med anerkjente bransjefolk innen brennevin. I tillegg til våre dyktige brennevinslærere, Steinar Jensen og Johan Bergström, er utdanningen laget i samarbeid med et faglig råd bestående av:

Eksamen
Utdanningen avsluttes med en smakeeksamen etterfulgt av en skriftlig teoriprøve.
Karakterskala: A-F.