Utdanningen gir deg kompetanse i følgende temaer:
 • Destillasjon
 • Fat-typer og fatbruk
 • Vodka: Flere produsentland og stiler er representert med hovedvekt på Polen og Russland
 • Whisk(e)y og bourbon: Irsk, skotsk, amerikansk, japansk, nordisk mm.
 • Druebrennevin: Cognac, Armagnac, brandyer fra flere land og marc/grappa
 • Fruktbrennevin: Eple/pære (herunder Calvados), slivovitz, samt et utvalg øvrig fruktbrennevin
 • Rom: Mange produsentland og stiler er representert, med hovedvekt på Karibien og Mellomamerika
 • Gin og genever: Mange produsentland og stiler er representert med hovedvekt på Nederland og England
 • Tequila & mezcal
 • Risbrennevin: Flere produsentland med hovedvekt på Japan
 • Akevitt: Flere produsentland og stiler er representert med hovedvekt på Norge
 • Vermut og likører: Et bredt utvalg av vermut, bitters/urtelikører, frukt-, kjerne- og emulsjonslikører
 • Alkoholloven

Samlinger
Samlingene gir deg grundig og systematisk sensorisk trening etter brennevinstype, produksjonsland/-område og -stil.

Undervisning på nett
Teoriundervisningen foregår som forelesninger via web-tv med interaktive øvingsoppgaver etter hver forelesning. Dermed kan du tilpasse en stor del av studiet etter din egen timeplan, og repetere forelesningene ved behov.

Skjenkeprøve
Du vil i løpet av utdanningen få undervist det som trengs for å bestå den offentlige kunnskapsprøven om alkoholloven, slik at du kan ha ansvar på skjenkesteder.

Faglig råd
Utdanningen er utviklet sammen med anerkjente bransjefolk innen brennevin. I tillegg til våre dyktige brennevinslærere, Steinar Jensen og Johan Bergström, er utdanningen laget i samarbeid med et faglig råd bestående av:
 • Anne Maurseth, Andre Til Høyre (Oslo)
 • Simon Theodor Selvik, Bargruppen (Bergen)
 • Jørgen Dons, Raus (Trondheim)

Eksamen
Utdanningen avsluttes med en smakeeksamen etterfulgt av en skriftlig teoriprøve.
Karakterskala: A-F.