VINKURS SØKNADSSKJEMA STUDENTNETT
   
 
 
 

Søknad om studieplass
Beverage Diploma

Felter merket * må fylles ut

Ønsket startdato *

Gjennomføringsform/fremdrift *


Fødselsnr 11 sifre *

Fornavn *

Etternavn *

Adresse *

Postnr *

Poststed *

Land

Statsborgerskap *

E-postadresse *

Bekreft e-postadresse *

Telefonnummer *

På hvilken måte oppfyller du opptakskravet *


Du må sende oss dokumentasjon på 5 års erfaring etter endt ungdomsskole.

Tellende dokumentasjon er:
  • Vitnemål fra videregående skole som er fullført men ikke bestått
  • Vitnemål fra folkehøgskole, annen utdanning eller lengre kurs (varighet må være angitt i vitnemålet)
  • Attester fra arbeidsgivere. Stillingsprosent og varighet må være angitt i attestene.

Dersom du er blitt realkompetansevurdert tidligere, kan du sende dokumentasjon på dette, eller vitnemål fra den utdanningen du har tatt på grunnlag av realkompetanse.

Hva slags dokumentasjon skal du sende inn? *

Finansiering *Når du benytter Lånekassen som finansiering vil du få utbetalingene fordelt over hele det første studieåret. Beverage Academy krever forhåndsbetaling av 25% av studieavgiften, og du må derfor skaffe disse pengene før du får noe fra Lånekassen.

Firmanavn *

Organisasjonsnummer *

Firmaets e-postadresse *

Kontaktperson hos NAV *

Kontaktpersonens e-post *

Kontaktpersonens telefonnummer *

Hvor fikk du kjennskap til Beverage Academy?

 
 
 
 
 

Uranienborgveien 13
0351 Oslo
Telefon: 22 57 12 00
         
FØLG OSS