Godkjenninger
Offentlig godkjenning:
Beverage Academys sommelierutdanning er godkjent av NOKUT, og gir dermed 30 studiepoeng.
 
Lånekassen:
Beverage Academys sommelierutdanning er godkjent for finansiering i Statens lånekasse for utdanning.
 
WSET:
Vår sommelierutdanning gir anledning til å begynne direkte på WSET Diploma.
 
Norsk Vinkelnerforening:
Vår sommelierutdanning gir medlemskap i Norsk Vinkelnerforening.
 
Norsk Ølkelnerforening:
Vår ølkelnerutdanning gir medlemskap i Norsk Ølkelnerforening.
 
Norsk Bartenderforening:
Vår bartenderutdanning gir medlemskap i Norsk Bartenderforening.