Frankrike er et av de mest betydningsfulle vinland i verden, og er selve foregangslandet for utviklingen av moderne kvalitetsvin.

Synes du det er vanskelig å få oversikten over de franske vintypene og distriktene? Cathinca Dege vil hjelpe deg til å bli bedre kjent med dette mangfoldige vinlandet. Kurset omfatter også prøving av typiske franske viner.

Kursets innhold