Diploma ved Beverage Academy er Norges første komplette drikkevarefaglige fagutdanning i de 4 fagområdene vin, øl, brennevin og kaffe. Det betyr at du tar alle de 4 drikkevarefaglige utdanningene ved Beverage Academy under ett. Du blir:

Omfanget er ca 1 årsenhet, og utdanningen kan gjennomføres på 1 eller 2 år.

Kvalifikasjoner
Ettersom utdanningen gir deg spesialkompetanse innen vin, øl, brennevin og kaffe – og 4 tilhørende yrkestitler – kan ingen sette spørsmålstegn ved din faglighet innenfor drikkevarer. I tillegg gir utdanningen en fordypende undervisning for hvert fagområde, som går ut over det som er bransjestandard for disse yrkesutdanningene. Dette legger til rette for at du skal bli en ettertraktet arbeidskraft for en rekke jobber innenfor serverings- og drikkevarebransjen.

Undervisning
Undervisningsformen er nettbaserte forelesninger med interaktive øvingsoppgaver, og samlinger ved Beverage Academy i Oslo. Dette gir en god blanding av teori, egenaktivitet, smaking og praktiske øvelser.

At teorien undervises via web-tv-forelesninger gir deg en rekke fordeler:

På samlingene jobber vi med smaking og praktisk trening. Du får spesialkunnskaper i sensorisk analyse av vin, øl, brennevin og kaffe. Du får praktisk trening i dekantering og vinservering, ølbrygging, drinkmiksing og flair, barista og kaffebrygging. Du får flere møter med gourmetverden gjennom smaking av vin og mat, øl og mat og brennevin i kombinasjon med norsk tradisjonsmat.

Spar over 10 000 kr
Fordelen med å ta disse utdanningene under ett er mange. Du vil spare tid og reisekostnader ved at du i hver utdanning fritas for temaer som tas grundigere i de andre utdanningene. Dvs at i Sommelierutdanningen fritas du fra temaene øl, brennevin og kaffe, og kan dermed konsentrere deg om vin frem mot eksamen. I Bartenderutdanningen fritas du fra temaene øl og vin osv.

Ved å ta alle 4 utdanningene under ett får du også en reduksjon på 10 000 kr i studieavgift, sammenlignet med å ta utdanningene hver for seg.