Praktisk trening
Våre samlinger vil innebære masse praktisk arbeid. Dette gir deg relevant servicetrening i baren, med behandling av gjester i et trygt miljø. Vi arbeider for å ta service til et nytt nivå, gjennom tydelige tilbakemeldinger og gjesters vurdering.

Sensorisk trening
Smaking og evaluering av produkter vil være en vesentlig del av undervisningen. Her utvikles en god kjennskap til produktene, som vil gi deg en faglig trygghet bak baren og i salg.

Undervisning på nett
Du starter på den nettbaserte undervisningen 3 uker før første samling. Undervisningen foregår som forelesninger via web-tv med interaktive øvingsoppgaver i bakkant av hver forelesning. Dermed kan du tilpasse studiene til din egen timeplan, og repetere forelesningene etter behov.

Etablerer- og skjenkeprøve
Du vil i løpet av utdanningen få undervist det som trengs for å bestå de offentlige prøvene, slik at du kan ha innehaver- og lederroller på skjenkesteder.

Eksamen
Studentene gjennomgår en teoretisk, sensorisk og praktisk eksamen siste dag av samling 4. Bestått utdanning forutsetter bestått på alle 3 prøvene.
Karakterskalaen som benyttes er som for fagprøver: Ikke bestått – Bestått – Bestått Meget Godt
Bestått eksamen gir deg medlemskap i Norsk Bartenderforening.